ochrana osobních údajů

GDPR

I. Obecná ustanovení

1. Tento dokument informuje o zpracovávání a ochraně osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://marketingm.cz/, mými klienty a zájemci o mé služby.
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout přehledné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.
3. Osobní údaje zpracovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

II. Správce osobních údajů

Martina Šímová, IČ 87605031, sídlem Malovcova 311, Pacov 395 01.
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku. Živnostenský list je evidován na obecním živnostenském úřadě v Pacově, č.j.ŽÚ/53/2011/HU/4, Sp.značka ŽÚ/53/2011/HU.
Kontaktní e-mail: marti.simova@gmail.com
Kontaktní telefon: +420 728 853 272

III. Pojmy

Správce dat: Martina Šímová, Malovcova 311, Pacov 395 01, IČ 87605031 (dále „Správce“)
Klient: Fyzická nebo právnická osoba užívající služby provozovatele (dále „Klient“)
Zájemce: Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o služby provozovatele (dále „Zájemce“)
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

IV. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Zpracovávám údaje, které mi sami dobrovolně poskytnete.
V případě webových stránek: https://marketingm.cz/ se jedná o poskytnutí údajů vyplněním kontaktního formuláře. Odtud Vaše osobní údaje putují do emailové schránky Správce dat, který je využívá pro další komunikaci s Vámi.
Dále používám soubory cookies, a to k účelu fungování webových stránek a měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách. Data analyzuji pomocí služby Google Analytics.
Kromě uvedení údajů do mých webových formulářů ke mě Vaše data doputují i v případě, že je uvedete při osobním kontaktu, telefonicky, emailem, přes jiné internetové stránky nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Facebook, Instagram).

V. Vymezení osobních údajů

Osobní údaje, které zpracovávám spadají do kategorie běžné a jedná se o: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaných a koupených službách.

VI. Účel a doba zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje využívám k vedení komunikace s Klienty a Zájemci a k účelu uzavření a plnění smlouvy o dodání jimi objednaných služeb. Nemusí se jednat o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, oboustranně vlastnoručně podepsané. Doba zpracování osobních údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu.
2. Osobní údaje zpracovávám pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví a to po dobu, kterou určují dané předpisy.

VII. Další zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, např. v případě provádění kontroly.

VIII. Práva klientů v oblasti osobních údajů

1. právo na přístup k osobním údajům
2. právo na opravu osobních údajů
3. právo na výmaz (právo být zapomenut)
4. právo na omezení zpracování
5. právo na přenositelnost údajů
6. právo vznést námitku
7. právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
8. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Veškeré osobní údaje Klientů a Zájemců jsou svědomitě chráněny. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu marti.simova@gmail.com.
Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo z mé strany k porušení jeho práv, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Tento dokument je platný od: 1.10.2018